admin

23/03/2016

Cơ hội cho gôn nữ Việt Nam

Số lượng người chơi gôn ở Việt Nam ngày càng tăng, cùng nhiều sân gôn mới ra đời và các giải gôn tầm cỡ châu lục tổ chức tại Việt Nam đang […]
04/01/2016

Lần đầu được làm caddie

Ở Việt Nam, nghề caddie vẫn chưa được coi trọng nhưng ở những giải gôn chuyên nghiệp, họ không chỉ đơn thuần là người vác túi gậy mà họ còn là những người bạn đồng hành và cố vấn cho người chơi.