admin

04/01/2016

Lần đầu được làm caddie

Ở Việt Nam, nghề caddie vẫn chưa được coi trọng nhưng ở những giải gôn chuyên nghiệp, họ không chỉ đơn thuần là người vác túi gậy mà họ còn là những người bạn đồng hành và cố vấn cho người chơi.