Giải Golf “CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM 2018, VPG TOUR 2018”