Golfer Nguyễn Quốc Tình đoạt danh hiệu Best Gross tại SGGA Gala 2018