Gôn trở lại đấu trường Olympic đường lắm chông gai