Handicap

27/07/2016

Quản lý Handicap

QUY  ĐỊNH THAM GIA HỆ THỐNG TÍNH ĐIỂM CHẤP HỘI GÔN TP. HỒ CHÍ MINH (SGGA)   1. Đối tượng tham gia: Hội viên Hội Gôn TP. Hồ Chí Minh. Hội viên […]
27/07/2016

Hướng dẫn sử dụng eHandicap

HƯỚNG DẪN CÁCH NHẬP ĐIỂM HANDICAP HỆ THỐNG NSI E- HANDICAP “cho phép bạn truy cập Handicap qua mạng internet” Kính chào quý Hội viên, trước hết Hội Gôn TP. Hồ Chí […]