27January2015  

Sân Gôn Đà Lạt (Dalat Palace Golf Club)

* Sân Gôn Đà Lạt (Dalat Palace Golf Club):

Địa chỉ:                 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt,Lâm Đồng.

Tel:                       063 – 3823 507

Fax:                      063 – 3824 325

Email:                  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web:                     www.DalatPalaceGolf.vn

* Giá ưu đãi :    (Green fee & caddie fee for 18 holes)

  • Ưu tiên áp dụng chương trình khuyến mãi của sân( nếu có)
  • Ưu đãi bằng giá Member-Guest’s Golf Rate.