Giải gôn từ thiện Swing For Life Lần thứ 19 – Mừng Quốc khánh 2/9