Tuyển VGA Union Cup miền Bắc dẫn trước đối thủ trong ngày đầu ra quân