Về Hội Gôn

03/11/2017

Tóm tắt quyền lợi và nghĩa vụ của Hội viên Hội gôn TP. HCM

1. Hội viên được cấp thẻ Hội viên và được hưởng các quyền lợi sau: Được tính handicap miễn phí Được ưu tiên đăng ký tham gia giải đấu Được ưu đãi […]
26/07/2016

Quyết định, điều lệ thành lập hội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số.: 3811/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép thành lập Hội gôn thành […]