Ban chấp hành SGGA

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH- NHIỆM KỲ III (2015-2019)

HỘI GÔN TP. HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch danh dự: Ông VÕ VIẾT THANH- Nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM
Phó chủ tịch danh dự: Ông DƯƠNG THANH
HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH BCH Ban Thường vụ
Ông Phạm Phú Ngọc Trai CHỦ TỊCH Ủy viên
Ông Trần Đăng Long Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký Ủy viên
Ông Phan Trung Hoài Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Biên Tập Tạp chí GNN Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Minh Yến Phó Chủ tịch Ủy viên
Ông Trần Thanh Tú Phó Chủ tịch Ủy viên
Ông Nguyễn Trung Hinh Ủy viên Ủy viên
Ông Trần Xuân Linh Ủy viên Ủy viên
Ông Trần Duy Cảnh Phó Tổng thư ký
Ông Nguyễn Đoàn Thông Phó Tổng thư ký
Ông Nguyễn Tấn Lê Phó Tổng thư ký
Ông Trần Thanh Phong Phó Tổng thư ký
Ông Trần Thiện Phong Phó Tổng thư ký
Ông Nguyễn Văn Thống Ủy viên
Ông Lê Quang Liêm Ủy viên
Ông Giang Văn Thinh Ủy viên
Ông Đặng Hồng Anh Ủy viên
Ông Nguyễn Viết Quý Ủy viên
Ông Nguyễn Thành Sang Ủy viên
Bà Nguyễn Vân Anh Ủy viên
Ông Nguyễn Tự Nguyện Ủy viên
Ông Trần Minh Tấn Ủy viên
Ông Hoàng Xuân Quang Ủy viên
Ông Nguyễn Hoài Nam Ủy viên
Ông Huỳnh Bửu Sơn Ủy viên
Ông Nguyễn Đức Thuấn Ủy viên
Ông Nguyễn Hữu Nam Ủy viên