Bốn golfer tranh vị trí số một thế giới tại Masters