Đăng ký gia nhập SGGA

 

MẪU ĐĂNG KÝ GIA NHẬP HỘI GÔN TP HỒ CHÍ MINH

Phí áp dụng cho Hội viên mới :

* Phí Gia Nhập:    1.000.000VNĐ (Đóng 1 lần duy nhất)
* Hội phí năm:       2.500.000VNĐ
* Thẻ có giá trị:     1 năm
* Email liên hệ:      thuyphuong@sgga.com.vn
[gravityform id="1" title="false" description="false"]

Tải về: