Giải gôn từ thiện Swing For Life Lần thứ 18 – Mừng Quốc khánh 2-9