Giải Swing For Life 2017: Xây trường mầm non tặng xã Tam Hải, Quảng Nam