Kết quả giải gôn Vô địch Trẻ TP.HCM mở rộng lần thứ II-2017, tranh cúp Nutifood