Lindberg chiếm đỉnh bảng ngày thứ ba liên tiếp tại ANA Inspiration